#NepalParliamentarians

Fun Fact

Twitter is available in more than 25 languages, including right-to-left languages like Arabic, Farsi, Hebrew and Urdu.

स्वाब लिने बेला प्रतिपक्षि र बिरोधी गुटलाई नाकमा बेस्सरी घोचिदिन लगायो सरकारले भनेर आरोप त लागिसक्या छैन नी माननीय सभासदहरूको 🤣🤣🤣🤣 #COVID19 #NepalParliamentarians #SwabTest #Nepal 🇳🇵

1
0
2
Next Page