Dhivehi FM

Dhivehi FM

@DhivehiFM

Followers1.8K
Following8

Dhivehi FM, formerly known as Raajje FM, is the public service entertainment radio channel of PSM, Republic of Maldives. The channel is broadcast on 91.0 FM

Joined on May 29, 2012
@DhivehiFM Statistics

We looked inside some of the tweets by @DhivehiFM and found useful information for you.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
12 hours
Average replies
0
Average retweets
1
Average likes
2
Tweets with photos
95 / 100
Tweets with videos
5 / 100
Tweets with links
0 / 100

Rankings (sorted by number of followers)

2. in country Maldives and category Radio Media

9. in country Maldives and category Media

70. in country Maldives

Fun Fact

Only 26% are due to the inclusion of "please RT!" in the tweet.

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް 
#programmeguide https://t.co/tR8IdBNe8h

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް #programmeguide https://t.co/tR8IdBNe8h

#betterhalf 
މިހަފުތާގެ ޝޯ ގައި
ފިލްމީ ތަރި ދޮންއައްޔައާއި ބައިވެރިޔާ ޖީނާ (ޖީއްކޮ)
ކުރިން އިވިފައިނުވާ ޝައުޤުވެރި ބައެއް ވާހަކަތަކާއެކު 👇😊
w/ RJ Ashidha https://t.co/nVbAZKilb5

#betterhalf މިހަފުތާގެ ޝޯ ގައި ފިލްމީ ތަރި ދޮންއައްޔައާއި ބައިވެރިޔާ ޖީނާ (ޖީއްކޮ) ކުރިން އިވިފައިނުވާ ޝައުޤުވެރި ބައެއް ވާހަކަތަކާއެކު 👇😊 w/ RJ Ashidha https://t.co/nVbAZKilb5

New week, new list. Tune in to check out more about these awesome songs w/ RJ Fahy 🧝
#HitLava 🎶🎵 https://t.co/FzNYGg3Ujb

New week, new list. Tune in to check out more about these awesome songs w/ RJ Fahy 🧝 #HitLava 🎶🎵 https://t.co/FzNYGg3Ujb

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް 
#programmeguide https://t.co/374Tv33yuV

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް #programmeguide https://t.co/374Tv33yuV

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް 
#programmeguide https://t.co/5M3o0AoDjQ

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް #programmeguide https://t.co/5M3o0AoDjQ

ކޯވިޑް-19ގެ ވެކްސިނާ ގުޅޭ ސުވާލެއް، ސާފުނުވާ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ ސުވާލު ފޮނުއްވާ 💉👇
SMS your questions before 23 January 2021 Saturday, 0600hrs https://t.co/tJPxhtWgFC

ކޯވިޑް-19ގެ ވެކްސިނާ ގުޅޭ ސުވާލެއް، ސާފުނުވާ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ ސުވާލު ފޮނުއްވާ 💉👇 SMS your questions before 23 January 2021 Saturday, 0600hrs https://t.co/tJPxhtWgFC

#ރަންނަމޫނާ
މިހަފުތާގެ ޝޯގައި ނެލްސަން މަންޑޭލާ
#RannNamoona w/ your host @FahyXim https://t.co/sdSO2qeNZw

#ރަންނަމޫނާ މިހަފުތާގެ ޝޯގައި ނެލްސަން މަންޑޭލާ #RannNamoona w/ your host @FahyXim https://t.co/sdSO2qeNZw

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް 
#programmeguide https://t.co/YobD3Zip9D

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް #programmeguide https://t.co/YobD3Zip9D

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް 
#programmeguide https://t.co/AKYG4GmMeW

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް #programmeguide https://t.co/AKYG4GmMeW

Time to open another #FamilyAlbum
w/ RJ Ashidha
Tune in to know these people and more! ,👇😁🎧 https://t.co/jLpsRHUJc5

Time to open another #FamilyAlbum w/ RJ Ashidha Tune in to know these people and more! ,👇😁🎧 https://t.co/jLpsRHUJc5

މުނިފޫހިފޮލުމުވުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ތާޒާ ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތާއެކު
#އެންމެފަސް
#Emmefas
Weekly New Episodes
Tuesdays
wl RJ Shahu https://t.co/FXiYhAAztX

މުނިފޫހިފޮލުމުވުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ތާޒާ ޚަބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތާއެކު #އެންމެފަސް #Emmefas Weekly New Episodes Tuesdays wl RJ Shahu https://t.co/FXiYhAAztX

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް 
#programmeguide https://t.co/TnAttNReu6

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް #programmeguide https://t.co/TnAttNReu6

#ސްޓޫޑިއޯއެފްއެމް91 
މިރޭ ވެސް ދިވެހިއެފްއެމްގެ ވަރަށް ގާތް އެހުންތެރިންކޮޅަކާއެކު. މި ފަހަރު ކޮންބައެއްބާ؟🤔😁
#StudioFM91
w/ RJ Mizu
Tonight 👇only on @DhivehiFM https://t.co/WlpfI4wDgQ

#ސްޓޫޑިއޯއެފްއެމް91 މިރޭ ވެސް ދިވެހިއެފްއެމްގެ ވަރަށް ގާތް އެހުންތެރިންކޮޅަކާއެކު. މި ފަހަރު ކޮންބައެއްބާ؟🤔😁 #StudioFM91 w/ RJ Mizu Tonight 👇only on @DhivehiFM https://t.co/WlpfI4wDgQ

#ދާންއެދޭމަންޒިލް
މިފަހަރު މި "މަޑުކޮށްލަނީ" ހދ. ފިނޭއަށް
ޮކޮންބައެއް ފިނޭއަށް ދިޔައީ؟🤔 އެ ތަޖުރިބާ ޓްވީޓަކުން ކިޔާލަދީބަލަ 😁👇
#DhaanEdheyManzil
With your beloved host, RJ Zai https://t.co/UOER6Gmr6t

#ދާންއެދޭމަންޒިލް މިފަހަރު މި "މަޑުކޮށްލަނީ" ހދ. ފިނޭއަށް ޮކޮންބައެއް ފިނޭއަށް ދިޔައީ؟🤔 އެ ތަޖުރިބާ ޓްވީޓަކުން ކިޔާލަދީބަލަ 😁👇 #DhaanEdheyManzil With your beloved host, RJ Zai https://t.co/UOER6Gmr6t

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް 
#programmeguide https://t.co/Q7n3xP88TU

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް #programmeguide https://t.co/Q7n3xP88TU

#BetterHalf
Tonight, we are with this "legend" &  his better half! Or is he, her better half? 😁
Tune in to find out! 👇
host:. RJ Ashidha https://t.co/JzQqrdAje9

#BetterHalf Tonight, we are with this "legend" & his better half! Or is he, her better half? 😁 Tune in to find out! 👇 host:. RJ Ashidha https://t.co/JzQqrdAje9

This week on #HitLava
Enjoy this collection with RJ Fahee 👇😊
#NewRadioShow only on @DhivehiFM https://t.co/3EPDCuY0CS

This week on #HitLava Enjoy this collection with RJ Fahee 👇😊 #NewRadioShow only on @DhivehiFM https://t.co/3EPDCuY0CS

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް 
#programmeguide https://t.co/I7YRw3C6mQ

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް #programmeguide https://t.co/I7YRw3C6mQ

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް 
#programmeguide https://t.co/TtXFjjbgaL

ޕްރޮގްރާމް ގައިޑް #programmeguide https://t.co/TtXFjjbgaL

#އަރުޝީފް
އެންމެ ފަހުގެ ޝޯ އަޑުއަހާލެވުނުތަ؟ ރޯޒީ އަކީ ވެސް އެއް އިރެއްގައި ރޭޑިޔޯ އެހުންތެރިންނަށް ވަރަށް ފަރިތަ އަޑެއް

#Arusheef
#NewRadioShow 
w/ RJ Zai

Listen to full episode NOW via @PSMConnectMv   7 days catch-up feature! https://t.co/znHDCHvpK2

#އަރުޝީފް އެންމެ ފަހުގެ ޝޯ އަޑުއަހާލެވުނުތަ؟ ރޯޒީ އަކީ ވެސް އެއް އިރެއްގައި ރޭޑިޔޯ އެހުންތެރިންނަށް ވަރަށް ފަރިތަ އަޑެއް #Arusheef #NewRadioShow w/ RJ Zai Listen to full episode NOW via @PSMConnectMv 7 days catch-up feature! https://t.co/znHDCHvpK2

Next Page